CẢM NHẬN PHIM BL

THUYẾT THEO ĐUỔI CẬU

(THEORY OF LOVE)

HÔN TÔI NẾU CẬU DÁM

KISS ME AGAIN(Pete × Kao)

NỤ HÔN XANH THẪM

(DARK BLUE KISS)

SOTUS THE SERIES

CẬU ẤY ĐI TIẾT THANH MINH BÊN CẠNH MỘ CỦA TÔI

( He’s Coming To Me )

TÌNH CỜ YÊU

(Love By Chance) Phần #AEPETE

FRIEND ZONE

TÌNH CỜ YÊU

(Love By Chance) Phần 2: TIN×CAN

VÌ YÊU CÓ PHẢI KHÔNG?

(WHY RU?)

SỢI CHỈ ĐỎ

(UNTIL WE MEET AGAIN)

TÌNH CỜ YÊU

(LOVE BY CHANCE) PHẦN 3: CÁC DIỄN VIÊN PHỤ NỔI BẬT

REVIEW PHIM:UNTIL WE METT AGAIN

(SỢI CHỈ ĐỎ): HAI CẶP ĐÔI CHÍNH – MỖI NGƯỜI MỘT VẺ

THARNTYPE THE SERIES

OUR SKYY- MUỐN THẤY BẦU TRỜI TỰA NHƯ NGÀY ẤY :

IN × SUN

UNTIL WE METT AGAIN (SỢI CHỈ ĐỎ):

DÀN DIỄN VIÊN PHỤ CHẤT NHƯ NƯỚC CẤT.

VÌ CHÚNG TA LÀ MỘT ĐÔI

(2GETHER THE SERIES)